Physics of Irradiation Effects in Metals

Paper Title Page

Authors: V.G. Kapinos, Yu.N. Osetskii, P.A. Platonov
235
Authors: H. Wollenberger
241
Authors: Yu.M. Platov, V.M. Lazorenko, S.V. Simakov, V.I. Tovtin, V.V. Ivanov
253
Authors: G. Solt, W.B. Waeber, F. Frisius, Uwe Zimmermann
273
Authors: O.V. Borodin, V.V. Bryk, I.M. Neklyudov, P.V. Platonov, V.N. Voyevodin, A.S. Bakai, A.A. Turkin
299
Authors: V.L. Arbuzov, S.E. Danilov, A.P. Druzhkov, S.M. Klotsman
317
Authors: E.A. Little, T.S. Morgan, R.G. Faulkner
323

Showing 21 to 30 of 85 Paper Titles