Papers by Keyword: Positron Lifetime

Paper TitlePage

Authors: S. Roy Choudhury, R. Yadav, A.N. Maitra, P.C. Jain
1517
Authors: Atsuo Kawasuso, Masashi Suezawa, Mitsuru Hasegawa, S. Yamaguchi, Koji Sumino
1177
Authors: M.Sherif Al-Kotb, P. Peykov, Werner Puff, G. Bischof
1461
Authors: M.Sherif Al-Kotb, Werner Puff, M. Mohsen
509
Authors: V.S. Mikhalenkov, Pekka J. Hautojärvi, F. Plazaola
1153
Authors: Xiao Wu Huang, Jia Hua Han, Yi Wang, Yan Li, Yijin Du
387
Authors: A. Hempel, A. Dabrowski, M. Härting, M. Hempel, D. Knoesen, W. Bauer-Kugelmann, Gottfried Kögel, Werner Triftshäuser, D.T. Britton
463
Authors: Atsuo Kawasuso, Masuyuki Hasegawa, Masashi Suezawa, S. Yamaguchi, Koji Sumino
423
Authors: Wan Chuan Qiu, Xing He Yang, Di Hua Wang, Jin Yun Zou
485
Showing 1 to 10 of 151 Paper Titles