Intercalation Compounds

Paper Title Page

Authors: L. Matzui, A.P. Naumenko, E.I. Kharkov, L. Vovchenko
465
Authors: Luc Piraux, K. Amine, V. Bayot, J.P. Issi, S.L. di Vittorio, M.S. Dresselhaus, A. Tressaud, M. Endo, S.G. Mayorga, T. Nakajima
481
Authors: V. Bayot, Luc Piraux, J.P. Michenaud, J.P. Issi, M. Lelaurain, I. Rannou
487
Authors: O.V. Zharikov, Yu.A. Ossipyan, A.V. Palnichenko, V.E. Antonov
493

Showing 81 to 90 of 156 Paper Titles