Self-Propagating High-Temperature Synthesis

Paper Title Page

Authors: A.G. Merzhanov, A.S. Rogachev, Vladimir N. Sanin, Vladimir A. Shcherbakov, A.E. Sytschev, V.I. Yukhvid
55
Authors: A.I. Lesnikovich, S.A. Kirillov
63
Authors: Xin Kun Zhu, Bao Chang Cheng, Kun Yu Zhao, Qiu Shi Lin, Xiu Qin Zhang
77
Authors: Suren L. Kharatyan, Hayk H. Nersisyan
83
Authors: Hao Wang, Zheng Yi Fu, Wei Min Wang, Qing Jie Zhang, Run Zhang Yuan
93
Authors: A.V. Karpov, I.P. Borovinskaya, Yuri G. Morozov, V.A. Bunin
97
Authors: Shu Jie Li, Xiao Bo Liang, Hui Ping Duan, Xiao Ming Zang, Yan Zhang
101
Authors: Yin Jiang Wu, Xiao Ming Zhang, Ying Quan Li, Wei Hong Yin, Lian Zhou, Zhi Hao Jin
111

Showing 11 to 20 of 34 Paper Titles