Bioceramics 14

Paper Title Page

Authors: Atsuo Ito, Michimasa Kamo, Noboru Ichinose, Yu Sogo, Tokoha Sakurai
183
Authors: F. Lusquiños, Juan Pou, J.L. Arias, M. Larosi, Alejandro de Carlos, Betty León, Mariano Pérez Amor, Serena Best, William Bonfield, F.C.M. Driessens
187
Authors: Shunsuke Fujibayashi, Shigeru Nishiguchi, Jiro Tamura, Takashi Nakamura, Hyun Min Kim, Masaki Uchida, Tadashi Kokubo
191
Authors: Shunsuke Fujibayashi, Shigeru Nishiguchi, Jiro Tamura, Takashi Nakamura, Hyun Min Kim, Masaki Uchida, Tadashi Kokubo
193
Authors: Takayuki Kobayashi, Satoshi Nakamura, M. Ueshima, Kimihiro Yamashita
195
Authors: Hideki Sagawa, Takayuki Kobayashi, Reiko Kato, Satoshi Nakamura, Kimihiro Yamashita
199
Authors: Iain R. Gibson, Karen A. Hing, Peter A. Revell, José D. Santos, Serena Best, William Bonfield
203
Authors: Timo Peltola, H. Paldan, N. Moritz, Sami Areva, Joni Korventausta, Mika Jokinen, Timo Närhi, R.P. Happonen, Antti Yli-Urpo
207
Authors: W. Nishine, Mamoru Aizawa, Masahiro Nawa, Kiyoshi Itatani, Hiroshi Suemasu, Akira Nozue, Isao Okada
213
Authors: Kunitaka Ohsawa, T. Okamoto, Masashi Neo, Takashi Nakamura
217

Showing 41 to 50 of 159 Paper Titles