Physical Simulations of the Controlled Rolling Process of Experimental Steels with Modified Chemical Composition Allocated to Pipelines

Abstract:

Article Preview

The research presented in the paper was carried out for the experimental steels with modified chemical composition allocated to pipelines for 760÷1180 °C range, strain rate s1 s1 and different distributions of particular reductions between passes were presented. Physical modeling of the rolling process was carried out upon using the GLEEBLE 3800 simulator. The research was based on the findings of the paper [1].

Info:

Periodical:

Solid State Phenomena (Volumes 220-221)

Edited by:

Algirdas V. Valiulis, Olegas Černašėjus and Vadim Mokšin

Pages:

824-828

Citation:

M. Knapiński et al., "Physical Simulations of the Controlled Rolling Process of Experimental Steels with Modified Chemical Composition Allocated to Pipelines", Solid State Phenomena, Vols. 220-221, pp. 824-828, 2015

Online since:

January 2015

Export:

Price:

$38.00

* - Corresponding Author

[1] M. Knapiński, H. Dyja, A. Kawałek, M. Kwapisz, B. Koczurkiewicz, Physical simulations of the controlled rolling process of plate X100 with accelerated cooling, Solid State Phenomena 198 and 199 484–489.

DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.199.484

[2] J. Snopek, M. Knapiński, B. Koczurkiewicz, Wpływ odkształcenia i prędkości chłodzenia na zmiany mikrostruktury superdrobnoziarnistej stali konstrukcyjnej, FIMM2009, Prace Naukowe, Mechanika z. 226, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, s. 51–56.

[3] H. Dyja, A.M. Gałkin, M. Knapiński, Reologia metali odkształcanych plastycznie, Seria Monografie Nr 190, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2010, 347 s.

[4] A.A. Milenin, J. Młynarczyk, M. Knapiński, Badanie krzywych umocnienia stali ST3 w warunkach stanu cieplnego i mechanicznego występującego podczas ciągłego odlewania, Prace naukowe, Mechanika z. 207, FIMM 2005, 20–21 maja, Warszawa, s. 100–106.

[5] M. Knapiński, Modelowanie mikrostruktury blach grubych ze stali S355J2G3 w procesie walcowania, Metalurgia 2009, Nowe technologie i osiągnięcia, Seria: Monografie nr 1, Częstochowa, 2009, s. 33–52.

[6] A.M. Gałkin, Badania plastometryczne metali i stopow, Częstochowa, WPCz, 1990, 142 s.

[7] Х. Дыя, Прогрессивные технологии ОМД, Учебно-методическое пособие, М.: ИРИАС, 2009, с. 189–207.

[8] B. Koczurkiewicz, M. Knapiński, H. Dyja, A. Kawałek, M. Kwapisz, The basic research of experimental steels for pipelines, Solid State Phenomena 199 518–523.

DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.199.518

[9] M. Magiera, A. Kawałek, B. Koczurkiewicz, Teoretyczna analiza procesu walcowania blach przeznaczonych na rurociągi (The theoretical analisis of plates for pipelines production process) Series: Monografie Nr 24. Wyd. WIPMiFS PCzęst, Częstochowa, 2012, s. 397–402.