Bioceramics 16

Paper Title Page

Authors: Evelyne Lopez, Christian Milet, Meriem Lamghari, Lucila Pereira Mouries, Sandrine Borzeix, Sophie Berland
733
Authors: C. Aparicio, F.J. Gil, U. Thams, F. Muñoz, A. Padrós, Josep A. Planell
737
Authors: Hyun Min Kim, Hideki Kaneko, Kawashita Masakazu, Tadashi Kokubo, Takashi Nakamura
741
Authors: N. Satoh, Takafumi Yoshikawa, A. Muneyasu, Jin Iida, Akitaka Nonomura, Yoshinori Takakura
745
Authors: Toshihiro Kasuga, T. Fujimoto, C. Wang, Masayuki Nogami
753
Authors: Y. Cao, W. Lu, B. Zhang, Li Ping Wang, C.Y. Bao, Bang Cheng Yang, Chao Yuan Wang, Ji Yong Chen, Jia Ming Feng, S.P. Chow, Xing Dong Zhang
757
Authors: Ioan Notingher, Julie E. Gough, Larry L. Hench
769

Showing 181 to 190 of 277 Paper Titles