Synthesis of Tetragonal Zirconia Nanoparticles via an Aqueous Solution-Gel Method

Abstract:

Article Preview

Info:

Periodical:

Key Engineering Materials (Volumes 264-268)

Main Theme:

Edited by:

Hasan Mandal and Lütfi Öveçoglu

Pages:

343-346

Citation:

E. Geuzens et al., "Synthesis of Tetragonal Zirconia Nanoparticles via an Aqueous Solution-Gel Method", Key Engineering Materials, Vols. 264-268, pp. 343-346, 2004

Online since:

May 2004

Export:

Price:

$38.00

[1] M.Z. -C. Hu, R.D. Hunt, E.A. Payzant and C.R. Hubbard: J. Am. Ceram. Soc. Vol. 82, No. 9 (1999), p.2313.

[2] X. Bokhimi, A. Morales, O. Novaro, T. Lopez, R. Gomez, T.D. Xiao and P.R. Strutt: Nanostruct. Mater. Vol. 12 (1999), p.593.

[3] R.C. Garvie, R.H. Hannink and R.T. Pascoe: Nature Vol. 258 (1975), p.703.

[4] M. Yoshimura, S. -T. Oh, M. Sando and K. Niihara: J. alloys and compounds Vol. 290 (1999), p.284.

[5] H. -J. Noh, D. -S. Seo, H. Kim and J. -K. Lee: Mater. Lett. Vol. 4177 (2002), p.1.

[6] W. Cordova-Martinez, E. De la Rosa-Cruz, L.A. Diaz-Torres, P. Salas, A. Montoya, M. Avendano, R.A. Rodriguez and O. Barbosa-Garcia: Opt. Mat. Vol. 20 (2002), p.263.

[7] R.H.J. Hannink, P.M. Kelly and B.C. Muddle: J. Am. Ceram. Soc. Vol. 83, No. 3 (2000), p.461.

[8] A.H. Heuer: J. Am. Ceram. Soc. Vol. 70 (1987), p.689.

[9] H. Kumazawa, T. Inoue and E. Sada: Chem. Eng. J. Vol. 55 (1991), p.93.

[10] M. Dechamps, B. Djuricic and S. Pickering: J. Am. Ceram. Soc. Vol. 78, No. 11 (1995), p.2873.

[11] D. Mondelaers, G. Vanhoyland, H. Van den Rul, J. D'Haen, M.K. Van Bael, J. Mullens and L.C. Van Poucke: Mater. Res. Bull. Vol. 37 (2002), p.901.

DOI: https://doi.org/10.1023/a:1020771126807

[12] K. Van Werde, D. Mondelaers, M.K. Van Bael, J. Mullens and L.C. Van Poucke, submitted 30 40 50 60 intensity (a. u. ) ° ° * * * * * 900° 800° 700° * tetragonal ZrO2 ° monoclinic ZrO2 2 θ (deg) 30 40 50 60 intensity (a. u. ) 2 θ (deg) ° ° * * * * * * tetragonal ZrO2 ° monoclinic ZrO2 180' 60' 30.

DOI: https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.2002.tb00536.x