Paper Title
Page
Authors: J.V. Carstensen, R.K. Ray, T. Leffers
607
Authors: Jan Pospiech, M. Wróbel, Jan T. Bonarski, M. Blicharski
613
Authors: Jan Kuśnierz, M. Kurowski, Marie Helene Mathon, Thierry Baudin, Zdzislaw Jasieński, Richard Penelle
625
Authors: Xin Ming Zhang, Zhi Yong Chen, Jian Guo Tang, Jian Mei Chen, Zhuo Ping Zhou
643
Authors: Kyung Keun Um, Hyo Tae Jeong, Dong Nyung Lee
649
Authors: H.S. Ryoo, Seng Ho Yu, Kyu Hwan Oh, Sun Keun Hwang
655
Showing 91 to 100 of 287 Paper Titles