Porosity Shrinkage in the Al/SiC Composite

Abstract:

Article Preview

Info:

Periodical:

Materials Science Forum (Volumes 414-415)

Edited by:

J. Gyulai

Pages:

153-158

Citation:

K. Tomolya et al., "Porosity Shrinkage in the Al/SiC Composite", Materials Science Forum, Vols. 414-415, pp. 153-158, 2003

Online since:

January 2003

Export:

Price:

$38.00

[1] Gillemot László: Szerkezeti anyagok technológiája, Budapest, (1965), p.45.

[2] Wellesz Rudolf: Porkohászat, Budapest, (1962), p.113.

[3] Tomolya Kinga: Alumínium mátrixú SiC szemcsékkel er � sített kompozitok el � állítása és vizsgálata, Diplomamunka, Miskolc, (2001).

[4] www. alsic. hu.

0, 5.

[1] 1, 5.

[2] 2, 5.

[3] 3, 5.

[4] 4, 5.

[5] [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 View field Porosity, % Ave rage : 2, 3.

[5] %, P800 SiC 580 °C.