Applied Mechanics and Materials

ISSN: 1662-7482

Main Themes

Volumes
Edited by: Elwin Mao and Xibing Li
Online since: January 2012

151

Edited by: Xiping Wang, Gang Zhang, Guoqing Wu, Jiansheng Zhang, Huangqiu Zhu and Hun Guo
Online since: January 2012

150

Edited by: Grace Chang
Online since: December 2011

148-149

Edited by: Jianrong Yang and Min Yu
Online since: December 2011

147

Edited by: Moussa Karama
Online since: December 2011

146

Edited by: Wen-Hsiang Hsieh
Online since: December 2011

145

Edited by: Xudong Wang, Baoyu Xu and Shaobo Zhong
Online since: December 2011

143-144

Edited by: Helen Zhang and David Jin
Online since: November 2011

142

Edited by: Hun Guo, Taiyong Wang, Zeyu Weng, Weidong Jin, Shaoze Yan, Xuda Qin, Guofeng Wang, Qingjian Liu and Zijing Wang
Online since: November 2011

141

Edited by: Robert Zhu
Online since: November 2011

140

Showing 481 to 490 of 553 Main Themes