Applied Mechanics and Materials

ISSN: 1662-7482

Main Themes

Volumes
Edited by: Hong-Sen Yan, Jianbin Zhang, Guanglin Wang, Kuei-Yuan Chan, Yidu Zhang, Chunjie Wang and Hai Zhang
Online since: April 2012

163

Edited by: Grigore Gogu, Inocentiu Maniu, Erwin-Christian Lovasz, Jean-Christophe Fauroux and Valentin Ciupe
Online since: March 2012

162

Edited by: Jiatao Zhang
Online since: March 2012

161

Edited by: Aimin Yang and Wenjiang Du
Online since: March 2012

160

Edited by: Jing Wu and Hao Xie
Online since: March 2012

159

Edited by: Jing Guo
Online since: February 2012

157-158

Edited by: Shaobo Zhong and Xilong Qu
Online since: February 2012

155-156

Edited by: Wen Jin
Online since: January 2012

152-154

Edited by: Elwin Mao and Xibing Li
Online since: January 2012

151

Edited by: Xiping Wang, Gang Zhang, Guoqing Wu, Jiansheng Zhang, Huangqiu Zhu and Hun Guo
Online since: January 2012

150

Showing 471 to 480 of 551 Main Themes