Applied Mechanics and Materials

ISSN: 1662-7482

Main Themes

Volumes
Edited by: Xiancan Deng and Yoshinori Hayafuji
Online since: July 2012

189

Edited by: Liquan Xie
Online since: June 2012

188

Edited by: Li Kai
Online since: June 2012

187

Edited by: Wen-Pei Sung, Jimmy (C.M.) Kao and Ran Chen
Online since: June 2012

184-185

Edited by: Huang Xianghong, Huang Xinyou, Mao Hongkui and Yin Zhixi
Online since: June 2012

182-183

Edited by: Mingjin Chu, Huizhong Xu, Zhilin Jia, Yun Fan and Jiangping Xu
Online since: May 2012

178-181

Edited by: Yongbo Shao, Shuguang Hao, Yuping Luo, Jibo Xing and Zhiyong Liu
Online since: May 2012

174-177

Edited by: Mingjin Chu, Xiangran Li, Jingzhou Lu, Xingmin Hou and Xiaogang Wang
Online since: May 2012

170-173

Edited by: Xingang Zhou, Mingjin Chu, Jinming Liu, Shuying Qu and Haitao Fan
Online since: May 2012

166-169

Showing 461 to 470 of 553 Main Themes