Bioceramics 15

Paper Title Page

Authors: Qi Yi Zhang, Yang Cao, Ji Yong Chen, Jia Ming Feng, Xing Dong Zhang
319
Authors: Bo Feng, Jie Weng, Jian Hui Zhao, L. He, S. Qi, X. Zhang
323
Authors: Faik N. Oktar, S. Ozsoy, Lutfiye Sevgi Özyeğin
327
Authors: Hironobu Oonishi, H. Fujita, Seok Cheol Kim, S. Itoh, H. Dohkawa, Koichi Oomamiuda
333
Authors: Ren Jei Chung, Tsung Shune Chin, Ching Wen Huang, Pu-Chi Lin, Tuan Jung Hsu, Fong In Chou
337
Authors: H. Fujita, Hironobu Oonishi, S. Itoh, Seok Cheol Kim, H. Doukawa, Koichi Oomamiuda
341
Authors: Lutfiye Sevgi Özyeğin, Faik N. Oktar, Nurettin Heybeli
349
Authors: Herman S. Mansur, J.F.B.G. Giovannini, W.C. Jansen, M.M. Avelar
353
Authors: R.L. Mourão, Herman S. Mansur, M.H. Santos, F.R. Tay, L.D. Lanza
357

Showing 71 to 80 of 218 Paper Titles