Superplasticity in Advanced Materials - ICSAM-94

Paper Title Page

Authors: J.S. Vetrano, C.A. Lavender, S.M. Bruemmer
225
Authors: D.N. Sergeeva, A.O. Nikiforov, I.I. Novikov, V.S. Levchenko
249
Authors: V.S. Levchenko, O.V. Solovjeva, V.K. Portnoy, Yu.V. Shevnuk
261
Authors: B. Bai, Y. Wang, L. Yang, N. Chen
267

Showing 31 to 40 of 120 Paper Titles