Superplasticity in Advanced Materials - ICSAM-94

Volumes 170-172

doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.170-172

Paper Title Page

Authors: C.A. Lavender, J.S. Vetrano, Mark T. Smith, S.M. Bruemmer, C.H. Hamilton
279
Authors: J.V. Sirina, I.L. Fedotov, V.K. Portnoy, A.A. Ilyin, A.M. Mamonov
299
Authors: S.V. Ovsepyan, B.S. Lomberg, A.A. Alalyikin, D.E. Gerasimon, A.A. Gromova
305
Authors: O.A. Molodtsova, E.V. Monastyrskaya, E.I. Razuvaev
311
Authors: Elena Zasimchuk, Yuri Gordienko
333

Showing 41 to 50 of 119 Paper Titles