Advances in Engineering Plasticity

Paper Title Page

Authors: W.H. Zhu, G. Shi, Shinji Tanimura
237
Authors: Vitali F. Nesterenko, Sastry S. Indrakanti, Singh N. Brar, YaBei Gu
243
Authors: Jian Hui Zhang, B. Wang, Guo Xing Lu, Tie Guang Zhang
249

Showing 31 to 40 of 127 Paper Titles