Shape Memory Materials and their Applications

Paper Title Page

Authors: D.Z. Liu, Setsuo Kajiwara, Takehiko Kikuchi, Norio Shinya
193
Authors: Y.Y. Dong, C.M. Wang, Y.P. Gu, Y.G. Liu
209
Authors: Nanju Gu, Bao Qi Wang, Hua Ling Li, Chun Sheng Wen, Xiao Yan Song
213
Authors: Jinya Katsuyama, P. Chalermkarnnon, Masataka Mizuno, Hideki Araki, Yasuharu Shirai
217
Authors: Xin Ming Zhang, J. Fernandez, J.M. Guilemany, B. Li, M. Liu, X.W. Sha
221
Authors: Tae Hyun Nam, Jung Pil Noh, Dae Won Chung, Shin Goo Hur, Myung Joong Yoon
229

Showing 41 to 50 of 132 Paper Titles