Advanced Ceramics and Composites

Paper Title Page

Authors: Dong Wan Kim, Jong Ryul Kim, Seo-Yong Cho, Jian Jiang Bian, Kug Sun Hong
385
Authors: Sheng Chang Wang, H.Z. Hsu, Wen Cheng J. Wei
393
Authors: Wang Cheng, Zong Qiang Mao, Jing Ming Xu, Xiao Feng Xie
397
Authors: Kentaro Egawa, Ken-ichi Minami, Yoshiyuki Sugahara
401
Authors: Ai-Kang Li, Wen-Ti Wu, Chih-Chun Kao, R.P.H. Chang
405
Authors: Teppei Imataka, Kei Miyamoto, Atusi Iga, Hiroki Miyamoto, Kiyohito Okamura
411
Authors: Bo Seok Park, Woo Sun Lee, Kwang Joon Hong, Dong Chan Shin, Enrico Traversa, Ho Gi Kim, Jin Seong Park
415
Authors: Takanori Watari, Satiyo Taniguchi, Toshio Torikai, Mitsunori Yada, Sachiko Furuta
419

Showing 81 to 90 of 99 Paper Titles