Paper Title
Page
Authors: Si Young Sung, Keun Chang Park, Myoung Gyun Kim, Young Jig Kim
Abstract:The aim of the present work is to investigate the possibility of in-situ synthesis and net-shape of the titanium matrix composites (TMCs)...
2551
Authors: Seung Hun Kang, Keisaku Ogi, Koichi Anzai, Hiroshi Honda, H. Yokota, Isamu Takahashi, Makoto Sirai, Shinichiro Kiyoto
2555
Authors: Nobuyuki Mori, Toshihiko Hirao, Ryosuke Hirooka, Kousuke Dateki, Keisaku Ogi
2563
Authors: Masayuki Kudoh, Masataka Tezuka, Kiyotaka Matsuura
2567
Authors: Hong Sheng Ding, Rui Run Chen, Yan Li Wang, Heng Zhi Fu, Jing Jie Guo, Wei Sheng Bi, Jun Jia
2575
Authors: Yong Lin Kang, Ren Bo Song, Ji Guang Li, Aimin Zhao
2579
Authors: Rong Zhang, Zhi Long Zhao, Tai Wen Huang, Lin Liu
Abstract:The relationships between the morphologies of primary silicon and undissolved silicon particles in melt of Al-Si hypereutectic alloys are...
2587
Showing 591 to 600 of 989 Paper Titles