Applied Mechanics and Materials

ISSN: 1662-7482

Main Themes

Volumes
Edited by: X. D. Yu
Online since: December 2012

267

Edited by: Jun Zhang, Zhijian Wang, Shuren Zhu and Xiaoming Meng
Online since: December 2012

263-266

Edited by: Ouyang Yun, Xu Min, Yang Li and Liu Xunting
Online since: December 2012

262

Edited by: Chang Tianharry
Online since: December 2012

260-261

Edited by: Xiangdong Zhang, Hongnan Li, Xiating Feng and Zhihua Chen
Online since: December 2012

256-259

Edited by: Xiangdong Zhang, Hongnan Li, Xiating Feng and Zhihua Chen
Online since: December 2012

253-255

Edited by: Helen Zhang, David Jin and X.J. Zhao
Online since: December 2012

252

Edited by: Xiancan Deng and Xufeng Dong
Online since: December 2012

251

Edited by: Xiong Zhou and Honghua Tan
Online since: December 2012

249-250

Edited by: Xiong Zhou and Honghua Tan
Online since: December 2012

248

Showing 421 to 430 of 553 Main Themes