Defects in Semiconductors I

Paper Title Page

Authors: F.M. Vorobkalo, Lyudmila I. Khirunenko, V.I. Shakhovtsov, V.K. Shinkarenko
305
Authors: Valentin V. Emtsev, V.G. Golubev, P.M. Klinger, G.I. Kropotov, Yu.V. Shmartsev
311
Authors: B. Askarov, B. Oksengendler, S. Sokhataliyev, M. Khaitova, A. Yusupov
317
Authors: S.I. Shakhovtsova, M.M Shvarts
323
Authors: V.A. Kulbachinskii, V.G. Kytin, A.N. Timofeyev, A.G. Uliashin, V.V. Abramov, G.A. Mironova, N.V. Shlopak
341
Authors: Nikolai T. Bagraev, Igor S. Polovtsev
367

Showing 41 to 50 of 84 Paper Titles