Defects in Semiconductors I

Paper Title Page

Authors: D. Alimov, V. Goldman, B. Oksengendler
249
Authors: B.N. Mukashev, S.Z. Tokmoldin
255
Authors: V.I. Belyavsky, Yu.A. Kapustin, V.V. Sviridov
265
Authors: Alexander A. Lebedev, W. Ecke, N.A. Sultanov
273
Authors: Elena Verbitskaya, A.A. Gribov, Vladimir Eremin, Alexander M. Ivanov, Nikita B. Strokan
277
Authors: Ekaterina V. Astrova, V.B. Voronkov, Alexander A. Lebedev
283
Authors: L.A. Kazakevich, V.I. Kuznetsov, P.F. Lugakov, A.R. Salmanov
287
Authors: Lyudmila I. Khirunenko, Yu.V. Pomozov, V.I. Shakhovtsov, V.K. Shinkarenko, V.I. Yashnik
293

Showing 31 to 40 of 84 Paper Titles