Advances in Engineering Plasticity and Its Applications

Paper Title Page

Authors: L.J. Wang, Zheng Dong Wang, Guo Dong Wang, Xiang Hua Liu
613
Authors: Hua Chun Pi, Jing Tao Han, A. Kiet Tieu, Zheng Yi Jiang
637
Authors: Yeong-Maw Hwang, Ho Chen Chen, Po-Tse Hwang, Chi Yu Wu
655

Showing 101 to 110 of 193 Paper Titles